انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
2 مورد آگهی یافت شد.

محل فروش الگو آماده

کفپوش بتنی پلیمری( سمنت پلاست)

... سفت شدن ترکیب مذکور، سمنت پلاست از قالب خارج شده و وارد اتاق بخار میگردد پس از 72 ساعت بخار دهی در محل دپوی کارخانه جهت ارسال آماده می شود.. . کاربرد :. . در طراحی محوطه، اعم از محوطه سازی فضاهایی ...

2 سال پیش

نرم افزار دبیرخانه اورانوس نسخه 4 - قم

... ضمیمه به نامه های وارده
قابلیت ارجاع نامه های وارده به تعداد نا محدود
ارجاع نامه بر اساس محل ارجاع ، نوع ارجاع و غیره
قابلیت اصلاح اطلاعات نامه های وارده ثبت شده
قابلیت حذف اطلاعات ...

4 سال پیش