انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
3 مورد آگهی یافت شد.

مشارکت و سرمایه گذاری در تجهیزات پزشکی

مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های صنعتی

... به تشکیل شرکت سرمایه گذاری نموده و حوزه فعالیت خود را در زمینه های سرمایه گذاری ، تامین اعتبار و مشارکت در بخش های مختلف همچنین بررسی طرح های سرمایه گذاری و تعامل با سرمایه گذاران داخلی و خارجی ...

دیروز

مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های صنعتی

... به تشکیل شرکت سرمایه گذاری نموده و حوزه فعالیت خود را در زمینه های سرمایه گذاری ، تامین اعتبار و مشارکت در بخش های مختلف همچنین بررسی طرح های سرمایه گذاری و تعامل با سرمایه گذاران داخلی و خارجی ...

3 روز پیش

انجام مطالعات توجيهی برای پروژه های عمرانی

... ماده 100 با مهر و تاییدیه و دفاع. طرح توجیهی تولید نخ صد در صد پنبه اي(اپن اند). طرح توجیهی مشارکت در سرمایه گذاری B.O.T برای تولید نخ پنبه پلي استر(اپن اند). طرح توجیهی خدمات تراشکاری و ...

14 روز پیش