در جستجوی

مناقصه مهندسی معکوس

2 مورد آگهی یافت شد.

صنایع مهندسی و ساخت ناجی فرآیند پارس

... ساخت تجهیزات مطابق با نقشه های ساخت، Datasheet، WPS و دستوالعمل ها. 4- مهندسی خرید شامل تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی پیشنهادات و پیمانکاران، سفارش کالا. 5- تضمین و کنترل کیفیت QA و QC. 6- HSE. 7- ...

2 سال پیش

گرفتن سرمايه گذار

... . . برای اعداد بالاتر به دليل اعتماد سرمايه گزار ، سرمايه گزار به عنوان شريک کاری و joint در اسناد مناقصه به کارفرما / مشتری معرفی شده و برای آن پروژه خاص حساب مشترکی به کارفرما / مشتری معرفی می ...

2 سال پیش