در جستجوی

پرستاری ازسالمند

31 مورد آگهی یافت شد.

پرستاری از سالمند در منزل

... دهنده مراقبتهایی بالینی در منزل سالمند، بیمار، کودک و مراقبت و نگهداری از سالمند (همدم و مونس) 2) پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیار) 3) انجام ...

7 روز پیش

کلیه خدمات ما تحت پوشش بیمه حوادث خاص بیمه ایران (مراقبت از سالمند)

... دهنده مراقبتهایی بالینی در منزل سالمند، بیمار، کودک و مراقبت و نگهداری از سالمند (همدم و مونس) 2) پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیار) 3) انجام ...

7 روز پیش

خدمات پرستاری و مونس و همدم سالمند به منزل با ارائه خدمات ویژه و تضمینی VIP

... دهنده مراقبتهایی بالینی در منزل سالمند، بیمار، کودک و مراقبت و نگهداری از سالمند (همدم و مونس) 2) پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیار) 3) انجام ...

7 روز پیش

اعزام پرستار ، مونس و همدم برای سالمند شما در منزل

... مراقبتهایی بالینی در منزل سالمند، بیمار، کودک و مراقبت و نگهداری از سالمند (همدم و مونس) . 2) پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیار) . 3) انجام ...

17 روز پیش

اعزام پرستار سالمند در منزل

... و مراقبت ازسالمند در منزل KAR HOM 1 .انجام امورنگهداری و مراقبت و کلیه امور شخصی سالمند .. 2 . پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان. (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیاروپارکینسون) 3 . ...

19 روز پیش

همیار و مراقبت از افراد ناتوان ،کم توان و کهنسال در منزل (تضمینی)

... دهنده مراقبتهایی بالینی در منزل سالمند، بیمار، کودک و مراقب و نگهداری از سالمند (همدم و مونس). 2) پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیار) . 3) انجام ...

7 روز پیش

نگهداری از سالمند و بیمار در منزل

... ملی 14005500186 بزرگترین و معتبرترین مرکزپرستاری ودرمان درمنزل کشور، ارائه دهنده کلیه امور خدمات پرستاری، مراقبت، نگهداری ازسالمند، بیمار و کودک در منزل، با مجوز و عقد قرارداد رسمی این موسسه عضو ...

یک سال پیش

مراقبت و نگهداری ازسالمند بیمار کودک

...****** بزرگترین ومعتبرترین شبکه خدمات دیپلماتیک کشور*** ارائه دهنده کلیه خدمات مراقبت ، نگهداری ، پرستاری و درمان در منزل. دارای مجوز از سازمان بهزیستی وعضو رسمی کانون مراکز همیاری ، مراقبتی و ...

2 سال پیش

مراقبت تضمینی با بیمه حوادث خاص از سالمند

... دهنده مراقبتهایی بالینی در منزل سالمند، بیمار، کودک و مراقبت و نگهداری از سالمند (همدم و مونس) 2) پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیار) 3) انجام ...

7 روز پیش

پرستاری فوق حرفه ای از سالمند و افراد کهنسال در منزل (با بیمه حوادث خاص - بیمه ایران)

... و مراقبت ازسالمند در منزل HOME CARE 1 .انجام امورنگهداری و مراقبت و کلیه امور شخصی سالمند .. 2 . پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان. (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیاروپارکینسون) 3 . ...

7 روز پیش

پرستارسالمند درمنزل

... و مراقبت ازسالمند در منزل KAR HOM 1 .انجام امورنگهداری و مراقبت و کلیه امور شخصی سالمند .. 2 . پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان. (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیاروپارکینسون) 3 . ...

2 ماه پیش

خدمات پرستاری ونگهداری ازسالمند و کودک در بیمارستان و منزل در ارومیه

.... ارائه دهنده متنوع ترین خدمات رفاهی و تخصصی وپرستاری جهت اسایش و رفاه شما عزیزان می باشد. مراقبت و پرستاری از سالمند، کودک ،بیمار در منزل وپرستاری از بیمار دربیمارستان وفیزیوتراپی در منزل. بصورت 24 ...

10 ماه پیش

انواع خدمات توابخشی و نگهداری از سالمندان

... دهنده مراقبتهایی بالینی در منزل سالمند، بیمار، کودک و مراقبت و نگهداری از سالمند (همدم و مونس) 2) پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیار) 3) انجام ...

18 روز پیش

پرستار بیمار در منزل

... ملی 14005500186 بزرگترین و معتبرترین مرکزپرستاری ودرمان درمنزل کشور، ارائه دهنده کلیه امور خدمات پرستاری، مراقبت، نگهداری ازسالمند، بیمار و کودک در منزل، با مجوز و عقد قرارداد رسمی این موسسه عضو ...

یک سال پیش

اولین مجری طراح و ابداع کننده خدمات نوین مراقبتی و پرستاری

... مراقبتهایی بالینی در منزل سالمند، بیمار، کودک و مراقبت و نگهداری از سالمند (همدم و مونس) . 2) پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیار) . 3) انجام ...

7 روز پیش

پرستار سالمند به منزل

... زنجیره ای ما شامل چندین بخش میباشد.. 1 .انجام امورنگهداری و مراقبت و کلیه امور شخصی سالمند .. 2 . پرستاری ازسالمند و بیمار در منزل و بیمارستان. (بویژه افراد دارای آلزایمر وبی اختیاروپارکینسون) 3 . ...

7 روز پیش

استخدام و اعزام پرستار سالمند

خدمات پرستاری، مراقبت، نگهداری ازسالمند، بیمار و کودک در منزل با ارائه بهترین خدمات و نازلترین قیمت در خدمت شماست.. . اعزام پرستار سالمند به منزل . . موسسه امداد پرستاران مبین . . تلفن تماس : ...

یک سال پیش

پرستار سالمند در منزل

... ملی 14005500186 بزرگترین و معتبرترین مرکزپرستاری ودرمان درمنزل کشور، ارائه دهنده کلیه امور خدمات پرستاری، مراقبت، نگهداری ازسالمند بیمار و کودک در منزل، با مجوز و عقد قرارداد رسمی این موسسه عضو ...

یک سال پیش

مراقبت ونگهداری ازسالمند بیمار کودک - تهران

امداد پرستاران طپش" معتبرترين و بزرگترين شبكه ديپلماتيك كشور*** ارائه دهنده كليه خدمات مراقبت ، نگهداري ، پرستاری و درمان در منزل به صورت خصوصي و داراي مجوزاز سازمان بهزيستي وعضو رسمي ...

2 سال پیش

پرستار سالمند در منزل - تهران

اعزام پرستار سالمند به منزل
.
. موسسه امداد پرستاران مبين ...

2 سال پیش