انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
5 مورد آگهی یافت شد.

پروژه سیمرغ اسلامشهر

تعاونی مسکن دادگستری پروژه سیمرغ - تهران

پیش فروش آپارتمان 90 متری تعاونی مسکن قضات و کارکنان دادگستری - پروژه سیمرغ اسلامشهر. کمترین پیش پرداخت. دارای وام بانکی. پیمانکار خارجی. نقشه مقابل نمای کامل پروژه میباشد با تمام امکانات رفاهی و ...

6 سال پیش

پروژه سیمرغ اسلامشهر

یک دستگاه آپارتمان از پروژه سیمرغ تعاونی 4وزارت کشوراسلامشهر با وام 0/04 درصد.جهت کسب اطلاعات به سایت تعاونی 4 وزارت کشور مراجعه نمایید. و در صورت تصمیم به خرید با شماره 09123788689 تماس حاصل ....

6 سال پیش

واحد 110 متري سیمرغ اسلامشهر

واحد 110 متري از تعاوني شماره 2 دادگستري تهران واقع در پروژه سیمرغ اسلامشهر داراي وام مسكن مهر و در مرحله فونداسيون قيمت 25000000 تومان شماره تلفن سعیدی 09111354925

6 سال پیش

پروژه سیمرغ اسلام شهر تعاونی 4 وزارت کشور

فروش امتیاز پروژه سیمرغ با واریزی 11600 واقع در اسلامشهر تعاونی وزارت کشور فوری فوری

6 سال پیش

امتیاز فروش پرو ژه

... طبقه می باشد.. متراژ قابل تغییر است.. فقط پرسنل وزارت دفاع عضو طرح حکمت. اقساط وامهای20م در پایان پروژه کسر میگردد.. . . .

6 سال پیش