در جستجوی

BOD LOVIBOND

3 مورد آگهی یافت شد.
ویژه

دستگاه 600 BD متر

دستگاه BD 600، به روز ترین محصول کمپانیLOVIBOND/AQUALYTIC برای اندازه گیری BOD ، اندازه گیری میکروبی آب می باشد. این دستگاه جدید به ویژه برای استفاده در آزمایشگاه ها و تأسیسات تصفیه طراحی شده است و ...

4 ساعت پیش

شرکت رادپایا نماینده hach wtw ika

... PHمتر ، هدایت سنج, شوری سنج ،TDS متر, اکسیژن متر، کیتهای ساده و چند پارامتری, کدورت سنج , COD,BOD , اسپکتروفتو مترVis و UV-Vis جهت اندازه گیری آنیو نها ، کاتیونها و فلزات سنگین و ...
2-سیستم ...

3 سال پیش

فروش کلیه تجهیزات و مواد شیمیایی ازمایشگاهی کیان پرتو - تهران

...) ، جن وي (JENWAY) ، WTW ، هانا (HANNA)
.
. انواع دستگاه هاي اناليز اب و فاضلاب ( مانند BOD متر ، COD متر ) ، جارتست ، كدورت سنج ، اكسيژن متر ، انكوباتور يخچالدار ، انواع اسپكتروفتومتر و ...

3 سال پیش