فروش و اجاره تلویزیون شهری تحویل 1 روزه - اصفهان

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 752966
  • بازدید 922
  • نام آقابابایی
  • دسته بندی چاپ و تبليغات
  • تلفن 09134123949
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر اصفهان
  • آدرس اصفهان - میدان احمدآباد ، مجتمع مولانا
تلویزیون شهـري
شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون هاي غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهاي تمـام رنـگي ورزشـي
در سـراسـر كشـور

مركـز فـروش نمـايشگرهاي فـول وارداتـي

دانلود و دريافت اطلاعـات تخصصـي فنـي و تكميلـي به همـراه فيـلم و عكـس تلویزیون هاي شهـري
در سايت اصلي شركت

www.jCityTV.com

پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم هاي ملـي ، مذهبـي ، همايـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـي منـاسب جهـت تمـامي فضـاها افتتاحيـه ها ، همايشـها ، سالـن هاي كنفـرانس ، پاركهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـي ، جشنهـا و اعيـاد رسمـي و ملـي كشـور ، داخـل غرفـه ها در نمايشـگاههاي بين المللي كشـور ، مركـز همايشهـاي صـدا و سيمـا ، اتاق هاي بازرگـاني ، لابـي هتـل ها ، مياديـن اصلـي شهـر ، سـردرب فروشـگاهها ، اطـراف و دور زمينهـاي ورزشـي ، اسكـوربرد تمـام رنگـي ورزشـي و اجـرا بر بـام و پيشـاني مجتمـع ها و ساختمـان هاي تجـاري و اداري

تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري
تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري
اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري
فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري

همـراه با برترين نـوع كيفيـت و پايـداري تصويـر در نمايشـگر هاي شـركت رسـانه مدرن شهـر ( طـراحي و اسمبـل شـده توسـط كشـور سـازنده )

با ارائـه تصويـر يك دسـت و يكنـواخت به همـراه برترين و بالاترين كيفيـت رنـگ واستفـاده از برترين ال اي دي و چيپسـت ها وهمچنيـن برترين قطعـات الكترونيـكي از جمـله پاور ( منابع تغذيـه ) و اي سـي درايـو ها

فـروش ، راه انـدازي ، نصـب ، اجـراي تلویزیون شهـري فـول كـالر و تمـام رنگـي روز ديـد و شـب ديـد با بالاترين كيفيـت براي فضـاي خارجـي و فضـاي داخلـي و سالنـي و همچنيـن امـاده سـازي نمايشـگر هاي سيـار ماشينـي و كاميونـي با ابعـاد ازاد

اجـرا در كليـه نقاط كشـور و استانهـايي همچـون اصفهـان ، تهـران ، شيـراز ، قـم ، مشهـد ، سـاري ، سمنـان ، اهـواز ، جـزيره كيـش ، اراك ، كرمان و ... بسيـاري از نمايشـگاههاي بيـن المللي و شهرستـانهاي كشـور ، حـرم امـام رضـا ، بازيهـاي جهانـي شيـراز و ...
نمونـه اخريـن پـروژه هاي اجـرا شـده

تعدادي از پروژه هاي نصب شده اخير كه به حضورتان اعلام و معرفي مي گردد:
- بزرگترين تلویزیون شهری چرخشي 360 درجه كشور درب جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم الحسني ( ع ) شهر ري - تهران
- بزرگترين تلویزیون شهری چرخشي 360 درجه كشور درب شرقي حرم حضرت عبدالعظيم الحسني ( ع ) شهر ري – تهران
- تلویزیون شهری صحن اصلي حرم حضرت عبدالعظيم الحسني ( ع ) شهر ري - تهران
- تلویزیون شهری صحن مصلي حرم حضرت عبدالعظيم الحسني ( ع ) شهر ري – تهران
- تلویزیون شهری برخي صحن هاي حرم امام رضا ( ع ) طي سال هاي متوالي - مشهد
- اسكوربرد مسابقات واليبال ارتش هاي جهان در سالن مجموعه ورزشي ازادي تهران
- اسكوربرد استاديوم 12000 نفري ازادي تهران ويژه مسابقات ليگ جهاني واليبال
- تلویزیون هاي شهری دور زمين ويژه تبليغات در مسابقات بزرگ ورزشي كشور
- تلویزیون شهری بازيهاي جهاني كونگ فو – توا سالن شهيد دستغيب شيراز
- تلویزیون شهری ساختمان سرپرستي موسسه مالي اعتباري كوثر كاشان
- تلویزیون شهری فستيوال هنرهاي رزمي جهان در جزيره زيباي كيش
- تلویزیون شهری فضاي داخلي بزرگترين مجتمع تجاري ستاره يزد
- تلویزیون هاي شهری در استاديوم يكصد هزارنفري ازادي تهران
- تلویزیون شهری پارك كودك شهرداري جويبار در مازندران
- تلویزیون شهری ساختمان سرپرستي بانك مسكن كرمانشاه
- تلویزیون شهری سالن ورزشي ورزشگاه ذوب اهن اصفهان
- تلویزیون شهری پليس راه كشور در عوارضي قم – تهران
- تلویزیون هاي شهری نمايشگاه بين المللي استان اصفهان
- تلویزیون هاي شهری نمايشگاه بين المللي استان تهران
- تلویزیون هاي شهری نمايشگاه بين المللي استان زنجان
- تلویزیون شهری ساختمان سرپرستي بانك قوامين يزد
- تلویزیون شهری اداره حفاظت و محيط زيست سمنان
- تلوزيون شهری ميدان ازادي اصفهان ( جابجايي )
- تلویزیون شهری مجتمع تفريحي توريستي كرمان
- تلویزیون شهری نمايشگاه بين المللي شهراهواز
- تلویزیون شهری تبليغاتي شهر نايين در اصفهان
- تلویزیون شهری بين الحرمين شهر اهواز
- تلویزیون شهری پارك دولت شهر اهواز
و بسياري ديگر از پروزه ها كه تصاوير و فيلم انها
آگهی های مرتبط : چاپ و تبليغات
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.