در جستجوی

آموزش کامل کات مستر

2 مورد آگهی یافت شد.

نرم افزار برش کابینت(محاسبه الگوی برش)

... عنوان با کامپوتر کار نکرده باشد ، این امکان را میدهد که ورق های خود را در کمتر از چند دقیقه طبق آموزش به قطعه های مورد نظر خود برش بزنید .. این نرم افزار دارای امکانات زیادی از قبیل محاسبه مقدار ...

یک سال پیش

نرم افزار بهینه ساز برش

... عنوان با کامپوتر کار نکرده باشد ، این امکان را میدهد که ورق های خود را در کمتر از چند دقیقه طبق آموزش به قطعه های مورد نظر خود برش بزنید .. این نرم افزار دارای امکانات زیادی از قبیل محاسبه مقدار ...

یک سال پیش